คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?

태국 095 376 5221

ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวีซ่า

บริษัทของเราเห็นด้วยกับผู้บริหารมืออาชีพที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้องกับการอพยพในเกาหลีเพื่อดำเนินการทำงาน

บริการแจ้งความคืบหน้าการทำงาน

หลังจากทำสัญญาครั้งแรก เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงแผนการ การจัดทำเอกสาร และความคืบหน้าผ่าน SNS และ e-mail เพื่อบรรเทาความหงุดหงิด

ความรับผิดชอบ

เราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังโดยการทำดีที่สุดจนถึงตอนจบและรับผิดชอบจนถึงตอนจบในการออกวีซ่าสำหรับลูกค้าแต่ละราย

โพสต์เซอร์วิส

แม้หลังจากออกวีซ่าแล้ว เราจะแจ้งวิธีการเข้าประเทศและวิธีการใช้ชีวิตในเกาหลี และปรึกษาคุณเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใด ๆ

korea visa SERVICE

วีซ่าเกาหลี บริการ

Basic common documents for visa issuance

เอกสารพื้นฐานทั่วไปสำหรับ การออกวีซ่า

1. พาสปอร์ต
2. ภาพถ่าย
3. หนังสือรับรองการออกพาสปอร์ต (สถานทูตไทย)
4. ใบรับรองประวัติอาชญากรรม (สถานีตำรวจไทย)
5. บัตรประจำตัวประชาชน
6. หนังสือรับรองที่อยู่อาศัย
7. การขอออกวีซ่า
Business information

งานต่าง ๆ เนื้อหา

ข้อมูลการออกและจัดทำเอกสารตามการออกวีซ่าต่างๆ

ข้อมูลการรับรองและการแปลของเอกสารแต่ละฉบับ

คำอธิบายและคำแนะนำที่อาศัยความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการออกวีซ่า

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยในการขอวีซ่าโดยแนบลงในเอกสารหลังจากกรอกบัญชีอาวุโส

คำแนะนำและความช่วยเหลือในการพิสูจน์รายได้

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับเชิญ

การซื้อกิจการและการออกใบรับรองเกาหลีที่มีคะแนนเพิ่มเติมสำหรับการออกวีซ่า

한국어 온라인 강의 안내 등

좌우로 움직여서 내용을 확인 하십시오.

관광 등 단기방문 전문직 취업 비전문직 취업 재외동포 유학‧어학연수
비자면제 (B-1) 단기취업 (C-4) 제조업 (E-9-1) 재외동포본인 (F-4-11) 전문학사 (D-2-1)
일반무비자 (B-2-1) 구직활동 (D-10-1) 건설업 (E-9-2) 재외동포직계가족 (F-4-12) 학사유학 (D-2-2)
제주무비자 (B-2-2) 기술창업활동 (D-10-2) 농업 (E-9-3) D E 계열 6개월이상 체류자(F-4-13) 석사유학 (D-2-3)
단기일반 (C-3-1) 교수 (E-1) 어업 (E-9-4) 대학 졸업자 (F-4-14) 박사유학 (D-2-4)
단체관광등 (C-3-2) 일반회화강사 (E-2-1) 서비스업 (E-9-5) OECD영주자 (F-4-15) 연구유학 (D-2-5)
일반상용 (C-3-4) 학교보조교사 (E-2-2) 내항선원 (E-10-1) 법인대표 등 (F-4-16) 교환학생 (D-2-6)
협정단기상용 (C-3-5) FTA영어 (E-2-91) 어선원 (E-10-2) 10만불 기업가 (F-4-17) 대학부설어학원연수 (D-4-1)
단기상용 (C-3-6) 연구 (E-3) 순항선원 (E-10-3) 다국적기업 (F-4-18) 연 수
동포방문 (C-3-8) 기술지도 (E-4) 외교가사보조 (F-1-21) 동포단체대표 (F-4-19) 문화예술 (D-1)
일반관광 (C-3-9) 전문직업 (E-5) 고액가사보조 (F-1-22) 공무원 등 (F-4-20) 해외직접 (D-3-11)
관광취업 (H-1) 예술연예 (E-6-1) 첨단가사보조 (F-1-23) 교원 (F-4-21) 기술수출 (D-3-12)
순수환승 (C-3-10) 호텔유흥 (E-6-2) 전문가사보조 (F-1-24) 60세이상자 (F-4-25) 플랜트수출 (D-3-13)
가족방문‧동거 운동 (E-6-3) 투 자 방문 취업 기타기관연수 (D-4-2)
외교동거 (F-1-3) 특정활동 (E-7-1) 법인에 투자 (D-8-1) 연고방취 (H-2-1) 한식조리연수 (D-4-5)
동포배우자등 (F-1-9) FTA독립 (E-7-91) 벤처기업 (D-8-2) 유학방취 (H-2-2) 사설기관연수 (D-4-6)
유학생부모 (F-1-13) 특정능력 (F-5-11) 개인기업투자 (D-8-3) 추첨방취 (H-2-5) 주 재
국민자녀 (F-2-2) 무역 경영 기술창업 (D-8-4) 만기방취 (H-2-7) 외국기업 (D-7-1)
영주자가족 (F-2-3) 무역고유거래 (D-9-1) FTA전근 (D-8-91) 치료요양 내국기업 (D-7-2)
동반 (F-3-1) 수출설비 (D-9-2) 고액투자 (F-5-5) 의료관광 (C-3-3) FTA전근 (D-7-91)
외교‧공무 선박설비 (D-9-3) 취재‧종교 치료요양 (G-1-10) FTA계약 (D-7-92)
외교 (A-1) 경영영리사업 (D-9-4) 일시취재 (C-1) 결혼이민
공무 (A-2) 취재 (D-5) 국민배우자 (F-6-1)
종교 (D-6) 자녀양육 (F-6-2)
thThai